Onze vergeten bevrijders
Our forgotten liberators

Het boekwerk “Onze Vergeten Bevrijders – Our Forgotten Liberators” is per hoofdstuk in te zien via onderstaande links. Via de rode knop onderaan is het ook mogelijk om naar een bladerversie van het boek te gaan.

Omslag “Onze Vergeten Bevrijders”
Colofon en inhoud
De Successen
Operatie Forward On
30 maart – Goede vrijdag
31 maart – Paaszaterdag
1 april – Paaszondag
2 april – Paasmaandag
3 april – Dinsdag – Bevrijdingsdag van Borne
4 april – Woensdag
Afkortingen
Bibliografie
Ongepubliceerde bronnen
Pantservoertuigen
Organogrammen
Illustraties

Bladerboek Onze Vergeten Bevrijders
(bevat advertenties)

Deze digitale publicatie is tot stand gebracht onder verantwoordelijkheid en met instemming van de Stichting “Oald Hengel”.
TIP: zoeken op woorden of plaatsnamen is mogelijk in dit boek.


Museum Hengelo | Beekstraat 51 | 7551 DP Hengelo | www.museumhengelo.nl