De synagoge en de Joodse gemeenschap in Borne

De grondlegger van de Bornse synagoge was Salomon Jacob Spanjaard. Hij was tevens grondlegger van één van de voormalige textielfabrieken in Twente. Gedurende de Tweede Wereldoorlog zijn de meeste Joodse inwoners van Borne gedeporteerd en omgebracht. Onder andere de synagoge en “stolpersteine” getuigen nog van de voormalige bloeiende kleine Joodse gemeenschap.
De Joodse school en de leraarswoning naast de synagoge zijn nu woonhuizen en de voormalige synagoge heeft de bestemming van Cultureel podium gekregen en wordt in stand gehouden middels een tweetal stichtingen en gerund door vrijwilligers.
Het geheel is een Rijksmonument.
Informatie over de geschiedenis van de Joodse gemeenschap zijn te vinden via onderstaande links. Ook zijn in de bibliotheek verschillende boeken te vinden. In 2016 is door Stevine Groenen een nieuw boek uitgegeven over de geschiedenis van de Bornse Synagoge.


De vrijwilligers van het Cultureel podium Bornse synagoge besteden veel aandacht aan het in stand houden en de geschiedenis van de synagoge en de vroegere Joodse gemeenschap in Borne. Tweejaarlijks is er de tentoonstelling ‘Joods Borne’, speciaal voor de hoogste twee groepen van de basisscholen. Door persoonlijke en plaatselijke verhalen worden de onvoorstelbare gebeurtenissen van de Jodenvervolging en de tragische gevolgen aan volgende generaties doorgegeven. In de synagoge vinden exposities plaats en worden er concerten, lezingen en voorstellingen georganiseerd. De uitvoerenden zijn professionele sprekers, kunstenaars en musici.

Ook derden kunnen gebruik maken van het gebouw, voor bijeenkomsten en activiteiten die passen binnen de doelstellingen van de Stichting. De verhuur is in handen van het Kulturhus Borne.