Doelstelling

Onder vlag van de Stichting Comité 4 en 5 mei Borne wordt een totaalprogramma opgesteld met de volgende gedachten:

  • het proactief bevorderen en faciliteren van een passende herdenking van de vierde mei en een passende viering van Bevrijdingsdag, vijf mei, in de gemeente Borne, waarbij de historische en actuele betekenis centraal staat
  • het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn
  • de stichting beoogt niet het maken van winst

Stichting Comité 4 en 5 mei Borne is opgericht bij notariële akte op 2 oktober 2020 en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 80625258.

 

Anbi stichting Bestuursleden Contactgegevens

Comité 4 en 5 mei Borne