ANBI stichting

Stichting Comité 4 en 5 mei Borne heeft een ANBI verklaring aangevraagd. ANBI staat voor “Algemeen Nut Beogende Instellingen”. Verdere toelichting volgt.

Met de (culturele) ANBI-verklaring kunnen giften aan de stichting fiscaal aftrekbaar zijn. Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst. Op dit moment staan de Stichting nog niet in het ANBI-register ingeschreven, dit zal binnenkort plaatsvinden.

Neem contact met ons op voor meer informatie en de mogelijkheden om een gift te doen.