ANBI informatie

Stichting Comité 4 en 5 mei Borne
Secretariaat: Hoefblad 62, 7623 CP Borne
Email: secretaris@4en5meiborne.nl
Website: www.4en5meiborne.nl
RSIN/fiscaal nummer: 861740373

Beleidsplan in hoofdlijnen van de Stichting Comité 4 en 5 mei Borne

Inleiding
De Stichting Comité 4 en 5 mei Borne bevordert en faciliteert een passende herdenking van de vierde mei en een passende viering van Bevrijdingsdag, vijf mei, in de gemeente Borne, waarbij de historische en actuele betekenis centraal staat. De stichting wordt uitsluitend gerund door vrijwilligers. Het bestuur heeft nauw contact met de werkgroep Veteranen Borne voor de organisatie van hun bijeenkomsten en activiteiten.

Historie
De stichting is opgericht in oktober 2020. In overleg met de gemeente Borne zijn alle activiteiten rondom vrede en vrijheid ondergebracht in de stichting. De gemeente Borne is middels een persoon vertegenwoordigt in het bestuur. Vanwege de coronapandemie zijn vele activiteiten doorgeschoven naar het jaar 2022.

Programma
In samenspraak met verenigingen en stichtingen in de gemeente Borne stellen wij ieder jaar een programma op. Voor de herdenking op 4 mei werken we nauw samen met de gemeente Borne. De herdenking in de oude kerk wordt vervolgd met een rondgang door oud Bone en de kranslegging bij het centraal monument. Voor de viering van Bevrijdingsdag, 5 mei, zijn de activiteiten vooral gericht op de lustrumjaren. In overleg met werkgroepen, zoals het Belevingstheater Borne, Vergeten Bevrijders Borne, Veteranen Borne en de 3 Kearls Borne, worden bijzondere activiteiten gepland en uitgevoerd. In voorbereiding op 80 jaar bevrijding (vrede en vrijheid) wordt in het najaar 2023 met activiteiten gestart.

Samenwerking
We werken en overleggen samen met alle verenigingen en stichtingen en instellingen in Borne, waaronder het Kulturhus en het Borne-Rheine comité. Met het Kulturhus Borne werken we samen op het gebied van cultuureducatie (Joods Borne) en met het Borne-Rheine comité voor de herdenking van de Kristalnacht in Rheine

PR/website/subsidies
Binnen de stichting is een vrijwilliger belast met publiciteit. Taken daarbij zijn: onderhoud website, flyers, posters en het gebruik van sociale media. We beschikken over goede perscontacten o.a. met de Hart van Borne, De week van Borne, Borne Boeit en Tubantia.

Verantwoording werkzaamheden
Elk jaar stelt de secretaris een jaarverslag op. De penningmeester is verantwoordelijk voor de begroting en afrekeningen. De organisatie is financieel gezond.

Bestuur, functies
Het bestuur van Stichting 4 en 5 mei Borne bestaat uit zes personen:
• Frank Waanders – voorzitter
• Gustaaf Boerjan – vice voorzitter
• Piet Dijkstra – secretaris
• Richard IJzereef – penningmeester
• Wim Menheere – algemeen bestuurslid
• Hans Beld – vertegenwoordiger Gemeente Borne

Beloningsbeleid
Het bestuur en de leden van de werkgroepen zijn vrijwilligers; ze worden niet beloond.

Activiteiten in 2021 en 2022
In beide jaren heeft de 4 mei herdenking plaatsgevonden. De 3 Kearls Borne heeft in samenwerking met de Stichting en het Borne Rheine comite in 2021 een tocht voor middelbare scholieren naar Bergen-Belsen georganiseerd. Uitgestelde evenementen van het jaar 2020, vanwege de Covid-19 problematiek, zijn in 2022 uitgevoerd. Het betreft, Belevingstheater Borne en de staatnaamonthulling door de Vergeten Bevrijders.

PR / website / subsidies
Er is een subsidie ontvangen van RABO-clubsupport van €1200,- voor ons initiatief dat bijdraagt aan vrede en vrijheid van de Bornse samenleving. Er is overleg met de gemeente Borne voor een basis-financiering van onze activiteiten, welke in een vergevorderd stadium zijn.

Neem contact met ons op voor meer informatie en de mogelijkheden om een gift te doen.

Financieel jaarverslag 2021