Bornse veteranen

Er wonen in de gemeente Borne circa 150 veteranen, zowel mannen en vrouwen. Veteranen zetten zich overal ter wereld in: in dienst van de vrede, tijdens of na een ramp of crisis en soms zelfs in een oorlog. Deze veteranen hebben in uiteenlopende oorlogen of vredesmissies (denk aan Nieuw-Guinea, Libanon, Bosnië, Afghanistan, Irak en Mali) gediend voor Defensie.

In Borne is in maart 2023 gestart met het project “Veteraan in de klas“. Bornse veteranen bezoeken in het kader van cultuureducatie de Bornse basisscholen (groep 7/8). Zij verzorgen een lesuur en nemen de leerlingen mee in hun eigen unieke verhaal. Het zijn levende en bevraagbare lessen. Gezien de positieve ervaringen in 2023 is besloten hier in 2024 mee door te gaan. 

Voor meer informatie zie de site van het Nederlands Veteranen Instituut of de facebookpagina van het Werkgroep Veteranen Borne.

Contactpersoon Werkgroep Veteranen Borne: Freek Drenth (06-12135913).

 
Foto header © Borne Boeit 2022