Regimenten

Drie Britse regimenten hebben Borne op 3 april 1945 bevrijd. Het meest bekende is het Dorset Regiment, een infanteriebataljon. De twee onbekende waren de Nottinghamshire Sherwood Rangers Yeomanry en de 1st Royal Dragoons.

Notts Sherwood Rangers Yeomanry

Beeldmerk Sherwood RangersDe Nottinghamshire Sherwood Rangers Yeomanry zijn in 1794 opgericht ter ondersteuning van de Lord Lieutenant van Nottinghamshire. Hun taak was als cavalerie-eenheid orde en rust te bewaren in de provincie Nottinghamshire. De regering vreesde dat de revolutionaire ideeën uit Frankrijk zouden overwaaien. De naam yeomanry duidt op de herkomst en samenstelling van het regiment. Grootgrondbezitters, landadel, hadden de verplichting manschappen te leveren voor uitvoering van bovengenoemde taken.

Het regiment bestaat nog steeds. Het maakt sinds 1967 deel uit van The Royal Yeomanry als A eskadron Sherwood Rangers. Dat betekent inzet daar waar het Britse leger actief is.

1st Royal Dragoons

Beeldmerk Royal DragoonsDe 1st Royal Dragoons, Koninklijke Dragonders, waren een bereden infanterie- en later een zwaar cavalerieregiment van het Britse leger. Het regiment werd in 1661 gevormd. Het diende drie eeuwen en was in actie tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog.

In 1969 zijn de Royal Dragoons samengegaan met de Royal Horse Guards (Blues) en vormen nu samen The Blues and Royals. Bekend zijn zij o.a. als erewacht bij Whitehall. Naast hun ceremoniële functie maken zij als gevechtseenheid deel uit van de Household Cavalry Armoured Reconnaissance Regiment.

Dorsetshire Regiment

Dorset RegimentDe oorspronkelijke naam luidt The Dorsetshire Regiment. Het Dorset Regiment, een infanterieregiment, is opgericht in 1881 en heeft bestaan tot 1958. Het 4e en 5e bataljon heeft deelgenomen aan de bevrijding van West-Europa.

In 1948 is het samengevoegd met het Devonshire Regiment onder de naam Devonshire and Dorset Regiment. In 2007 volgde een volgende troepenreductie en kreeg het Devonshire and Dorset Regiment met zeven andere infanterieregimenten de naam The Rifles.