Vrijheid vertelt:
opmaat naar 80 jaar vrijheid

Onder dit landelijke thema wordt dit jaar de bevrijding in Nederland gevierd.

Op 5 mei zal in de vroege ochtend het jaarlijks luiden van de kerkklokken klinken. In 1945 was dat het teken dat de vrede aanstaande was. Iedereen wordt uitgenodigd de vlaggen uit te hangen volgens het vlaggenprotocol.

Aan Bevrijdingsdag wordt in Borne in de lustrumjaren uitgebreider aandacht besteed. De voorbereidingen voor het programma in 2025 zijn reeds opgestart. Via de (sociale) media zullen regelmatig nieuwe programmaonderdelen bekend gemaakt worden.