Initiatiefnemers

Wim Geul - voorzitter
Ing Wim Geul – voorzitter
oud res. Ritm. der Cavalerie RHvS
overleden op 10 juni 2022
Hans Pol - secretaris/penningmeester
Hans Pol – secretaris en penningmeester
oud res. Elnt. der Cavalerie RHvS

Aanleiding

In 2000 maakte de publicatie “Onze Vergeten Bevrijders – Our Forgotten Liberators” van schrijver J.A.G. (Hans) Pol duidelijk dat enkele Britse gepantserde eenheden in de geschiedschrijving over de bevrijding van Borne nooit genoemd zijn. Men ging er waarschijnlijk van uit dat ze deel uitmaakten van het infanterieregiment Dorset waaraan zij ondersteuning verleenden. Toch zijn het zelfstandige regimenten met een eigen gevechtsopleiding, een eigen commandovoering en herkenbaar aan o.a. de emblemen, onderscheidingstekens en natuurlijk hun eigen militaire historie. Om deze misvatting recht te zetten wil de Stichting Vergeten Bevrijders deze nooit uitgenodigde regimenten eerherstel geven in Borne. Daarom zou 3 april 2020, 75 jaar na de bevrijding, de gelegenheid bij uitstek geweest zijn. Toch hebben we twee jaar moeten wachten tot het Corona-virus geen werkelijk gevaar meer zou opleveren.