Herdachte groepen: Vervolgden Nederland
Ontwerper: Ralph Prins (03-05-1926 – 23-01-2015)
Onthulling: 29 september 1993

Vorm en materiaal
Het monument ’50 jaar na dato’ in Borne is een gedenkmuur van rode baksteen, waarop een in brons gegoten jas met davidster en een citaat uit de Talmoed in bronzen letters zijn aangebracht.

Opschrift op het monument
WIE EEN MENS REDT
REDT DE HELE WERELD

Symboliek
Ontwerper en oud-kampgevangene Ralph Prins wilde met dit gedenkteken de Jodenvervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog verbeelden: ‘In zijn indrukwekkende directheid roept het monument allereerst op tot terugblikken. Dat jasje met die ster waarin men – als men goed kijkt – die ene, weerloze mens nog vermoedt, roept het beeld op van al diegenen die toen, letterlijk, ‘bestempeld’ waren om hun gruwelijke lot te ondergaan. En die onregelmatige afgehouwen stenen waaruit de muur is opgebouwd, doen onverbiddelijk terugdenken aan al die ontijdig en wreed afgebroken levens. (…) Maar niet alleen tot terugblikken wil het monument oproepen. Ook nu nog worden overal ter wereld mensen afgewezen, verjaagd of vermoord omdat zij ‘anders’ zijn; ‘anders’ naar etnische herkomst, geloof, huidskleur of politieke overtuiging. Daarom is het monument bedoeld als waarschuwing, waarschuwing tegen herhaling in welke vorm dan ook én als wegwijzer naar een hoopvollere toekomst.’

Locatie
Het monument bevindt zich tegenover het NS-station in Borne.

Bronnen
Gemeente Borne;
Brochure Monument Borne – vijftig jaar na dato;
Joodse oorlogsmonumenten in de provincie Overijssel van H. Hamburger en J.C Regtien, met medewerking van Fr. van Echten (Bedum, Uitgeverij Profiel, 2002). ISBN 90 5294 294 8.