Herdachte groepen: Geallieerde militairen, Burgerslachtoffers, Verzet Nederland
Ontwerper: W. Udema
Onthulling: 1 januari 1957

Vorm en materiaal
Het monument aan de Zeilkerweg in Zenderen (gemeente Borne) bestaat uit drie gedenkstenen en een kruis van graniet. Het kruis is 75 centimeter hoog, 40 centimeter breed en 10 centimeter diep.

Opschrift op de eerste gedenksteen
BOTE VAN DER WAL
GEBOREN 13 MAART 1921
GEFUSILLEERD DOOR DE BEZETTER
OP 24 MAART 1945

Opschrift op de tweede gedenksteen
GERALD HOOD
R.A.F. VLIEGENIER
GEBOREN 25 FEBRUARI 1922
GEFUSILLEERD DOOR DE BEZETTER
OP 21 MAART 1945

Opschrift op de derde gedenksteen
SEITSE ARNOLD HILBRINK
GEBOREN 24 DECEMBER 1879
COENRAAD JOHAN HILBRINK
GEBOREN 25 JUNI 1915
DIRK CORNELIS RUITER
GEBOREN 31 DECEMBER 1918
GEDOOD DOOR DE BEZETTER
OP 23 SEPTEMBER 1944

Locatie
Het monument bevindt zich op het landgoed ‘De Vloedbelt’, gevestigd aan de Zeilkerweg in Zenderen.

Bronnen
Gemeente Borne;
In Verdrukking, Verzet en Vrijheid van drs. G.P. ter Braak, drs. M.F.S. Kienhuis en H. Noordhuis. (Hengelo, Drukkerij Twentsche Courant B.V., 1990).